نان آن سالها

نویسنده: هاینریش بل
مترجم: سیامک گلشیری
انتشارات مروارید، چاپ چهارم، 127 صفحه، 3400 تومان

نان سال های جوانی داستان پسری است به نام فندریش، که از روستایی برای کارکردن به شهر می آید ! انواع کارها را تجربه میکند تا اینکه تعمیر کار ماشین های لباسشویی می شود. داستان در هر زمان که روایت میشود و هرچه باشد نان اورا به سمت خود می کشاند 

در یک روز دوشنبه وقتی که او به ایستگاه راه آهن می رود تا هدویگ، دختر معلم سابقش را به خانه ای که برایش اجاره کرده ببرد همه چیز در زندگیش با دیدن او عوض می شود 


/ 0 نظر / 20 بازدید