نامرد تا جایی که قدرت و فرصت داشت مشت خوابوند تو صورتمون. نه اینکه زورم نمیرسه بزنمش فقط به خاطر دیگری کوتاه امدم و کتک خوردم 

/ 0 نظر / 19 بازدید